Buitenschoolse opvang (bso)

Buitenschoolse opvang is vrije tijd. Het belangrijkste hiervan is dat kinderen plezier beleven en kunnen spelen. Vrije tijd is speeltijd waarbij het kind mede zelf kan bepalen wat hij / zij doet, hoe het dat doet en met wie. Eigen initiatief staat voorop. Binnen de bso is er een mix van spanning en ontspanning, waarbij ingespeeld wordt op de behoefte van de kinderen. Daarnaast worden er ook geregeld thematische activiteiten georganiseerd door de pedagogisch medewerkers en is er ruimte voor huiswerkbegeleiding. Onze BSO’s kenmerken zich door de kleinschaligheid en een knusse inrichting. De avonturen die we met elkaar aangaan kunnen echter groots en vol betekenis zijn. De namen van onze basisgroepen geven hier blijk van. Hielke, Sietse en Niels Holgersson, zijn de voorbeelden van spannende jeugdboeken waar verkennen, ontdekken en uitdaging centraal staat. Iedere BSO beschikt over diverse speelhoeken en heeft de beschikking over een indoor gymzaal. Hier kan even stoom worden afgeblazen, waar we ook diverse spelactiviteiten organiseren. Ons team beschikt daarbij over deskundigheid op het gebied van beweging en sport.

Buitenschoolse opvang 

is er voor kinderen van 4 tot 12 jaar die naar de basisschool gaan:

  • voor en na schooltijd (vso en nso)
  • in de reguliere schoolvakanties
  • op studiedagen.

Voorschoolse opvang (vso)

Begint u uw werkdag vroeg of heeft u een lange reistijd? Dan is de voorschoolse opvang van onze bso’s misschien een uitkomst. Uw kind kan hier 's morgens in alle rust nog even lekker spelen met de andere kinderen. En u kunt zo de dag ontspannen beginnen. De pedagogisch medewerker brengt uw kind veilig naar school.

Niet overal

Op een aantal van onze vestigingen bieden wij voorschoolse opvang aan. Op de pagina met vestigingen kunt u zien of vso mogelijk is op de vestiging van uw keuze.

Naschoolse opvang (nso)

Naschoolse opvang start s’middags, als de school is afgelopen. Ons team haalt de kinderen op van school en zorgen ervoor dat ze veilig aankomen op de bso. Op de bso’s werken we met thema’s, waarin we verassende en gevarieerde activiteiten aanbieden.

Opvang in vakanties en op studiedagen

Tijdens de schoolvakanties en op studiedagen kunnen de kinderen de hele dag terecht op de buitenschoolse opvang van één van onze locaties. Tijdens deze dagen zorgen we voor een echte vakantiesfeer. We gaan zwemmen, naar de kinderboerderij, maken een disco, of gaan bijvoorbeeld naar de speeltuin. Ook in de vakantieperiode werken we aan de hand van thema’s. We organiseren aan de hand van de thema’s ook excursies naar bedrijven of parken.

Vervoer en kosten

Onze BSO’s zijn verbonden aan de basisscholen waarbij we proberen vervoer van en naar school tot een minimum te beperken. Indien we toch gebruik maken van vervoer dan halen de pedagogisch medewerkers de kinderen op van school en brengen ze naar de bso of in geval van VSO net andersom. Het vervoer gaat per auto en voeren we in eigen beheer uit. Dit natuurlijk binnen de regelgeving van de wegenverkeerswet. De kosten voor vervoer met de taxi vallen niet onder de Wet kinderopvangtoeslag. Indien de vervoersafstand binnen een straal van 2 kilometer plaatsvindt worden er geen kosten berekend. Komt de vervoersafstand hierboven dan moet u ervoor betalen, maar alleen voor het eerste kind uit uw gezin. Voor alle andere kinderen uit uw gezin is het vervoer gratis. Is uw zoon of dochter 8 jaar en kan hij of zij zelfstandig naar school, bijvoorbeeld op de fiets? Dan mag dat ook zonder begeleiding naar de bso. U moet daarvoor wel toestemming geven.

Pakket op maat

Ons aanbod kent verschillende mogelijkheden in opvang en bijbehorende contracten. Wij gaan graag met u in persoonlijk gesprek om de uw behoefte en onze mogelijkheden op elkaar af te stemmen. De keuze is ruim en er is altijd wel een mogelijkheid die bij uw wensen past.

Voor een overzicht van onze standaardpakketten willen we u graag verwijzen naar de tarieven van onze buitenschoolse opvang op onze website.

 Direct inschrijven

Share our website