Peuteropvang

Peuteropvang Losser biedt flexibele en professionele opvang voor kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar. Wij bieden kinderen veiligheid en geborgenheid in een vertrouwde en uitnodigende omgeving, zodat ze de ruimte krijgen om ervaring op te doen en zich te ontplooien. Ze worden gestimuleerd in hun ontwikkeling waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de individuele behoeften van het kind. Kinderen komen in contact met andere kinderen. Ze leren zich in een groep te handhaven door voor zichzelf op te komen, samen te spelen en rekening te houden met elkaar. Het leren waarderen van de ander en leren herkennen van talenten bij die ander is hierbij van belang.

Op vaste dagdelen in de week geniet het kind van de opvang en de activiteiten die peuteropvang losser te bieden heeft. Ze leren samenspelen, samen delen, ontwikkelen de motoriek en krijgen een gericht taalaanbod. In kleine stapjes worden de kinderen spelenderwijs voorbereid op het basisonderwijs.

Vanaf welke leeftijd kan uw kind starten met de peuteropvang?

Vanaf 2 jaar:

Indien u en uw partner beiden werkende ouders zijn, of wanneer u een werkende alleenstaande ouder bent, heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Uw kind kan starten met Peuteropvang vanaf 2 jaar.

Vanaf 2,5 jaar:

Indien u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag dan betaalt u al dan niet met een subsidie van de gemeente een ouderbijdrage. Hiervoor kennen we de nieuwe gemeentelijke regeling "van peuter tot kleuter in de gemeente Losser" Uw kind kan starten met peuteropvang vanaf 2,5 jaar.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Peuteropvang Losser biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. Dit programma bereidt peuters goed voor op de basisschool. VVE wordt verzorgd door pedagogisch medewerkers die zijn gecertificeerd en gespecialiseerd in het leerproces en de ontwikkeling van jonge kinderen.

Wist u dat?

Op het gebied van kwaliteit en toezicht, peuterspeelzalen onder de wet Kinderopvang vallen. Dat betekent dat de kwaliteitseisen die voor kinderdagverblijven gelden, ook voor peuterspeelzalen gelden.

Voordelen Peuteropvang

  • Peuteropvang voor peuters vanaf 2 jaar
  • Ook opvang voor peuters met maar 1 werkende ouder
  • Ook opvang voor peuters waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag
  • Goede voorbereiding op de basisschool
  • Spelenderwijs leren
  • Ervaren en gecertificeerde medewerkers
  • Activiteiten die aansluiten bij de behoefte van het kind
  • Wij werken met de methode piramide. Een VVE-methode die aansluit bij de ontwikkeling van het kind, door een combinatie van spelen, werken en leren.
  • Kind volgsysteem met een mentor voor ieder kind
  • We werken met een vast dagritme


Advies

Heeft u nog meer vragen? Ons team beantwoordt ze graag. Je kunt altijd een afspraak maken voor een vrijblijvend bezoekje of bellen voor advies met telefoon 06 20746545 of info@kinderopvang-losser.nl.

 Direct inschrijven

Share our website