Tarievenlijst BSO Losser 2022

Onderstaande prijzen zijn uurprijzen. We werken met standaard openingstijden tijdens school, vakantie en studiedagen. Het aantal uren dat u per dag afneemt op basis van deze standaard openingstijden, staat vermeld bij de hieronder genoemde pakketten. Afname is dan ook alleen mogelijk op basis van de aangegeven openingstijden. BSO Losser factureert vooraf in maandelijkse termijnen.

Deze tarieven zijn geldig tot nieuwe tarieven bekend gemaakt worden en onder voorbehoud van druk/typefouten. In deze tarieven is geen rekening gehouden met de kinderopvangtoeslag en/of een gemeentelijke toeslag. Het bedrag dat u uiteindelijk betaald is daardoor vaak lager dan de tarieven zoals vermeld. De rijksnorm voor buitenschoolse opvang is vastgesteld op een maximumuurtarief van €7,27 (2022).

Schoolweken- en vakantiepakket

(52 weken arrangement, inclusief schoolvakantieweken)

Tijdens vakanties kunt u tegen hetzelfde tarief gebruik maken van hele dagen opvang op de dagen die u normaal volgens contract afneemt. Binnen dit pakket wordt u de mogelijkheid geboden om van de vakantieopvang á 12 weken, drie weken flexibel over het kalenderjaar in te zetten.

School/vakantieweek

Uren per dag

Uren per maand

Bruto uurtarief

Bruto maandprijs

Maandag, dinsdag en donderdag

3,5 tijdens schoolweken

11 tijdens vakantieweken

23,10

€ 7,27

€ 167,94

Woensdag en vrijdag

5,75 tijdens schoolweken

11 tijdens vakantieweken

30,89

€ 7,27

€ 224,57

 

Schoolwekenpakket

(40 weken arrangement)

Schoolweken

Uren per dag

Uren per maand

Bruto uurtarief

Bruto maandprijs/

Termijnprijs

Maandag, dinsdag en donderdag

3,5

12,10

€8,07

€97,64

Woensdag en vrijdag

5,75

19,89

€7,42

€147,58


Vakantiepakket

(12 weken arrangement, inclusief Goede vrijdag)

De minimale afname is 12 hele dagen per kind. Te gebruiken tijdens vakantieweken.

In overleg is het ook mogelijk om halve dagen af te nemen; dan geldt een minimum van 24 halve dagen per jaar per kind.

Aantal dagen

Bruto uurtarief

Bruto dagtarief

12-24 dagen

€7,78

€ 85,58

25-36 dagen

€7,53

€ 82,83

37-48 dagen

€ 7,32

€ 80,52

49-60 dagen

€ 7,11

€ 78,21


Voorschoolse opvang

(40 weken arrangement)

Schoolweken

Uren per dag

Uren per maand

Bruto uurtarief

Bruto maandprijs/

Termijnprijs

Maandag t/m vrijdag alleen vso

1,5

5,19

€ 8,07

€ 41,88

Maandag t/m vrijdag in combi met nso

1,5

5,00

€ 7,20

€ 36.00

VSO flex Maandag t/m Vrijdag 

1,5 5,19 € 8,60 € 44,63

 

Studiedagen en vrije dagen school

  • Op studiedagen wordt uw kind automatisch afgemeld, u hoeft hier niks voor te doen.
  • Maakt u wel gebruikt van de studiedag en is voor u zoon/dochter deze dag zijn/haar reguliere ingekochte dag? Meldt uw kind dan aan via de ouderlogin of app. De kosten voor de reguliere tijden worden in rekening gebracht op de studiedag/ vrije dag van school.  
  • Studiedag aanvragen dienen uiterlijk 2 weken van te voren ingediend te zijn via de ouderlogin of App
 

Flexibele opvang

(maatwerkproduct):

De meeste kinderen komen bij ons vaste dagdelen per week. Het kan echter voorkomen dat het voor u niet mogelijk is om uw kind(eren) op vaste dagdelen in de week gebruik te laten maken van de BSO. Daarom biedt BSO Losser de mogelijkheid tot flexibele opvang.

Voorwaarden voor flexibele opvang:

  • Opvang binnen de reguliere openingstijden (schoolweken) in dagdelen met een minimale vaste afname van 12,10 uur per maand. Uitbreiding van de afname is mogelijk, trapsgewijs met 3,5 uur volgens een wisselend patroon.
  • Tijdens vakantie geldt een minimale afname van 5,5 uur per dag.
  • Aanvraag moet d.m.v. een roosterformulier ingediend worden.
  • Aanvragen worden per maand schriftelijk ingediend. De roosterformulieren moeten elke maand vóór de 15de binnen zijn.
  • Met het afnemen van een flexibel contract heeft u de garantie dat uw kind te allen tijde geplaatst kan worden (garantie is afhankelijk van plaatsingsmogelijkheden). Van tevoren worden klanten op de hoogte gebracht van de dagen die beschikbaar zijn voor deze opvang.
  • Opvang op woensdagen en vrijdagen zijn op aanvraag.
  • Bij flexibele opvang hanteren wij het onderstaande tarief (bij minimale afname van 12,10 uur per maand).

Flexibele opvang

Uren per dag schoolweken

Uren per dag vakantieweken

Uren per maand minimaal

Bruto uurtarief

Maandag

3,5

5,5 of 11

12,10

€8,60

Dinsdag

3,5

5,5 of 11

12,10

€8,60

Donderdag

3,5

5,5 of 11

12,10

€8,60


Vakanties 2022  

• 2de Paasdag, 18 april 2022, gesloten • Koningsdag, 27 april 2022, gesloten • Hemelvaartsdag 26 mei 2022, gesloten • Dag na Hemelvaart, 27 mei 2022, gesloten • 2de Pinksterdag, 6 juni 2022, gesloten • 2de Kerstdag, 26 december 2022, gesloten
 
Share our website