Tarievenlijst Peuteropvang Losser 2021

 

Onderstaande prijzen zijn uurprijzen. We werken met standaard openingstijden tijdens school, vakantie en studiedagen. Het aantal uren dat u per dag afneemt op basis van deze standaard openingstijden, staat vermeld bij het hieronder genoemde pakket. Afname is dan ook alleen mogelijk op basis van de aangegeven openingstijden. Peuteropvang Losser factureren vooraf in maandelijkse termijnen.

Deze tarieven zijn geldig tot nieuwe tarieven bekend gemaakt worden en onder voorbehoud van druk/typefouten. In deze tarieven is geen rekening gehouden met de kinderopvangtoeslag en/of een gemeentelijke toeslag. Het bedrag dat u uiteindelijk betaald is daardoor vaak lager dan de tarieven zoals vermeld. De rijksnorm voor kinderdagopvang is voor 2018 vastgesteld op een maximumuurtarief van € 8,46.

Peuteropvang met vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)

Regulier

Wij bieden peuteropvang aan. Ons aanbod is als volgt: Uw kind kan al vanaf 2 jaar, 3 uur per ochtend, van 2 tot 5 ochtenden per week naar onze peuteropvang. Werkt u beiden en komt u in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag? Dan kunt u deze toeslag aanvragen via de website van de belastingdienst. 

Asscher regeling

Hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag dan kent de gemeente Losser een subsidie regeling in het kader van de zogenaamde Asscher gelden. Indien u hier meer informatie over wilt, staan wij u graag te woord. De regeling van de Gemeente Losser heeft de naam "van peuter tot kleuter in de gemeente Losser". 

VVE-indicatie

In het geval uw kind(eren) een VVE-indicatie heeft dan kan uw kind vanaf 2,5 jaar vier ochtenden van 4 uur per ochtend (16 uren per week), gebruik maken van onze peuteropvang. De kosten zijn  hierbij afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Naast het betalen van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage draagt de gemeente zorg voor de aanvulling.
De regeling van de Gemeente Losser heeft de naam "van peuter tot kleuter in de gemeente Losser".  

 

Schoolweken

Uren per dag

Uren per maand

Bruto uurtarief

Bruto maandprijs/

Termijnprijs

Maandag t/m vrijdag morgen 8.00 uur tot 12.00 uur 

4

13,33

€ 9,40

€ 125,33

Maandag t/m vrijdag middag van 13.00 uur tot 17.00 uur

4 13,33 € 9,40 € 125,33

 

Facturering:

  • We factureren en innen in de maand voorafgaand aan de opvangmaand, behoudens incidentele opvang.
  • Wanneer na herinnering niet betaald is, brengen wij wettelijke aanmaningskosten in rekening. 
  • Door afrondingsverschillen kan het factuurbedrag iets afwijken.

  1. De rijksnorm is het normbedrag waarmee de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst wordt berekend.
  2. Tijdens schoolvakantieweken is de peuteropvang gesloten. Onder de 12 schoolvakantieweken vallen de volgende schoolvakanties: 1 week herfstvakantie, 2 weken kerstvakantie, 1 week voorjaarsvakantie (carnavalsvakantie), 2 week meivakantie, 6 weken zomervakantie.
  3. In 2021 vallen de vakanties als volgt:  De kerstvakantie in week 1, voorjaarsvakantie in week 8 de meivakantie in week 17 en 18, de zomervakantie in week 29 t/m 34, de herfstvakantie valt in week 43, de kerstvakantie in week 52 t/m week 1.
  4. Bij voldoende aanmeldingen is ook peuteropvang in de middag van 13.00 tot 16.00 uur mogelijk
 
Share our website