Welkom


Een echte Losserse jonge en dynamische kinderopvangorganisatie, die sinds 2015 is gestart met het bieden van opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Na jarenlang vol passie en overgave te hebben mogen werken binnen de kraamzorg en de kinderopvang, hebben we de stap genomen om een lang gekoesterde wens, ‘het runnen van een eigen kinderopvangorganisatie’ in vervulling te laten gaan.

Graag stel ik me aan u voor: Mijn naam is Louise Groener en woon en werk al jaren in de gemeente Losser. Kleinschaligheid in de kinderopvang, persoonlijk contact en een no-nonsens aanpak is wat ons kenmerkt. We voelen ons als lokaal ondernemer betrokken en verbonden bij ons dorp ‘Losser’. We hechten er dan ook waarde aan om in nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen en plaatselijk overheid in Losser, kinderopvang, vorm en inhoud te geven op diverse schoollocaties.

Wij bieden zowel Buitenschoolse opvang als Peuteropvang aan.

Daar waar het gaat over buitenschoolse opvang, gaat het vooral over vrije tijd. Het belangrijkste hiervan is dat kinderen plezier beleven en kunnen spelen. Vrije tijd is speeltijd waarbij het kind mede zelf kan bepalen wat hij/zij doet, hoe het dat doet en met wie. Eigen initiatief staat voorop. Binnen de opvang is er een mix van spanning en ontspanning, waarbij ingespeeld wordt op de behoefte van het kind. Daarnaast zullen er ook geregeld thematische activiteiten worden geregeld door de pedagogisch medewerkers en is er ruimte voor huiswerkbegeleiding.

Daar waar het gaat over Peuteropvang, bieden we ter voorbereiding op het basisonderwijs voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. Wij staan ervoor om bij te dragen aan de ontwikkeling van het individu, waarbij op spelende wijs, vaardigheden worden aangeleerd en/of verder ontwikkelt.

Dit alles gebeurt vanuit een pedagogisch verantwoorde aanpak, waarbij we een omgeving scheppen waar de kinderen zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich vanuit een vertrouwde basis kunnen ontwikkelen. Zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor zichzelf en anderen staat hierbij centraal.

Share our website